Profesjonalne usługi geodezyjne

Działamy na terenie Mazowsza i Podlasia.
Skontaktuj się z nami i dowiedz się,
co możemy dla Ciebie zrobić.

Mapa do celów projektowych

Rozpoczęcie każdej inwestycji związanej z budową budynków lub innych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, wymaga sporządzenia mapy do celów projektowych. Mapa ta jest niezbędnym dokumentem do wydania pozwolenia na budowę oraz stanowi podstawę przy tworzeniu między innymi projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania działki.

Mapa do celów projektowych powstaje w wyniku aktualizacji mapy zasadniczej wchodzącej w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Aktualizacji podlega wybrany przez Państwa obszar, w zakresie zawierającym dodatkowo pas terenu wokół niego, nie mniejszy niż 30m. Biorąc pod uwagę fakt, iż wykonana przez geodetę mapa do celów projektowych traci swoją ważność po upływie 6 miesięcy, projekt planowanej inwestycji należy wnieść na mapę przed upływem tego terminu. W innym przypadku całą procedurę sporządzenia mapy do celów projektowych należy wykonać ponownie!

Dla naszych klientów wykonujemy mapy zarówno w postaci analogowej, jak również w postaci cyfrowej w wybranym formacie. (AutoCAD, Microstation, GeoMap, EWMAPA).

Podstawą prawną obowiązującą przy sporządzaniu opracowań geodezyjnych do celów projektowych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 .02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Skontaktuj się z nami, jeśli planujesz inwestycję i chcesz zamówić mapę do celów projektowych. Oferujemy atrakcyjne rabaty dla klientów zamawiających kompleksową obsługę inwestycji!

Lubię to!