Profesjonalne usługi geodezyjne

Działamy na terenie Mazowsza i Podlasia.
Skontaktuj się z nami i dowiedz się,
co możemy dla Ciebie zrobić.

Uzgodnienia projektowe

Planujesz budowę nowych przyłączy lub przebudowę już istniejących? W tym celu niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii Zakładu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Uzgodnieniu podlega lokalizacja sieci uzbrojenia terenu, do których zaliczamy przewody wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne. W zależności od lokalizacji planowanej inwestycji i wymagań danego ZUDP przeprowadzamy, we współpracy z projektantami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, kompleksowe uzgodnienia każdego projektu lub opracowujemy go numerycznie. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia uzgodnienia ZUDP:

  • mapa do celów projektowych (odnośnik do zakł),
  • warunki przyłączenia lub przebudowy sieci z instytucji branżowych,
  • decyzja o warunkach zabudowy uzyskana ze stosownego urzędu gminy.

Oferujemy atrakcyjne rabaty dla klientów decydujących się na kompleksową obsługę inwestycji. Pakiet usług składa się z:

  • mapy do celów projektowych,
  • uzgodnienia ZUDP,
  • wytyczenia sieci w terenie,
  • inwentaryzacji powykonawczej.
Lubię to!