Profesjonalne usługi geodezyjne

Działamy na terenie Mazowsza i Podlasia.
Skontaktuj się z nami i dowiedz się,
co możemy dla Ciebie zrobić.

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Postępowanie rozgraniczające może być prowadzone w trybie administracyjnym lub sądowym. Czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic wykonuje geodeta posiadający stosowne uprawnienia. W przypadku gdy strony nie zgadzają się na przebieg granic nieruchomości, geodeta powinien dążyć do zawarcia ugody. Jest to optymalne rozwiązanie, ponieważ ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej, poza tym trwa o wiele krócej niż postępowanie w trybie sądowym. Jeżeli strony nie doszły do porozumienia w trybie administracyjnym, geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, sporządza opinię oraz odpowiednią dokumentację i przekazuje ją właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Postępowanie administracyjne zostaje w ten sposób umorzone, a sprawa zostaje skierowana do rozpatrzenia przez sąd rejonowy, który wydaje stosowne postanowienie. Stronom przysługuje prawo złożenia apelacji do sądu okręgowego. Postępowanie sądowe jest z reguły bardzo czasochłonne i kosztowne, dlatego też najrozsądniejszym rozwiązaniem jest dojście do ugody przed geodetą, na etapie postępowania administracyjnego.

Podstawowe akty prawne regulujące procedurę rozgraniczenia nieruchomości:

Lubię to!