Profesjonalne usługi geodezyjne

Działamy na terenie Mazowsza i Podlasia.
Skontaktuj się z nami i dowiedz się,
co możemy dla Ciebie zrobić.

Podział nieruchomości

Geodezyjny podział nieruchomości obejmuje szereg zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami. Celem podziału działki gruntu jest wyodrębnienie minimum dwóch nowych działek, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Postępowanie podziałowe może być prowadzone na wniosek lub z urzędu. Wniosek składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Pozytywne rozpatrzenie wniosku następuje w momencie, gdy podział jest zgodny z uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W przypadku nieruchomości rolnych i leśnych nie są wymagane decyzje administracyjne, podziału dokonuje się tylko na podstawie odpowiedniej dokumentacji podziałowej sporządzonej przez uprawnionego geodetę. Warto również zaznaczyć, że zgodnie z prawem tego typu nieruchomości możemy podzielić na działki o minimalnej powierzchni 3000 m2, z wyjątkiem działek przeznaczonych na powiększenie działki sąsiedniej lub regulacji granic między sąsiednimi nieruchomościami.

Podział daje nam w przyszłości możliwość gospodarowania nieruchomością np. poprzez zbycie jej części lub darowiznę. W wyniku podziału możemy również uzyskać najbardziej optymalną konfigurację działek, która będzie potrzebna do właściwego rozplanowania nowej inwestycji.

Podstawowe akty prawne regulujące procedurę podziałową:

Chcesz zamówić podział lub masz pytania dotyczące całej procedury? Skontaktuj się z nami! Udzielimy Ci profesjonalnych konsultacji, które rozwieją wszelkie wątpliwości.

Lubię to!