Profesjonalne usługi geodezyjne

Działamy na terenie Mazowsza i Podlasia.
Skontaktuj się z nami i dowiedz się,
co możemy dla Ciebie zrobić.

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Zakończeniem procesu inwestycyjnego jest inwentaryzacja powykonawcza. Zgodnie z prawem, inwentaryzację należy wykonać dla wszystkich obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Dotyczy to przede wszystkim budynków i sieci uzbrojenia terenu. Wykonaną i zainwentaryzowaną inwestycję geodeta nanosi na mapę zasadniczą, między innymi w celu zlokalizowania obiektu na gruncie oraz sprawdzenia zgodności realizacji z projektem.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nieprzekraczające 0, 30 m dla gruntów zabudowanych lub 0, 50 m dla gruntów rolnych i leśnych, zachowując zgodność z przepisami regulującymi odległość między poszczególnymi obiektami budowlanymi.

Wynikiem inwentaryzacji jest wprowadzenie zmian w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym oraz mapa inwentaryzacji powykonawczej, która stanowi część dokumentacji budowy. Geodeta wykonujący zlecenie jest również zobowiązany do dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, a cała dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji jest niezbędna do wydania decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Podstawowe akty prawne dotyczące inwentaryzacji powykonawczej:

Podsumowując, po zakończonej budowie budynku, przyłącza lub innego obiektu budowlanego możesz zgłosić się do nas! Wykonamy dla Ciebie inwentaryzację oraz pomożemy zakończyć cały proces inwestycyjny.

Lubię to!